สมัครเรียน

GLOAUTOACADEMY

ใบสมัคเรียน หลักสูตรระยะสั้น

เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินข้อมูลทั่วไปของท่าน ทั้งด่าน ส่วนบุคคลและด้านธุระกิจ

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ของเรานั้นจะสามารถเข้าเรียน Gloauto Academy

คุณควรจะมีคุณสมบัติและความสนใจร่วมกันกับทางบริษัทเรา

เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวโหลดใบสมัคกรอกข้อมูลแล้วส่งมาที่

บริษัท คัลเลอร์วัน แคปปิตอล
59 ซ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ Email :[email protected]

ใบสมัครเรียน Academy!!